Polaznici odjeljenja Škole Kur’ana Časnog – Novi Pazar na klizalištu