Tema dana: ŠKOLA KUR’ANA ČASNOG – El-Džinan i Jošanica