Polaznici odjeljenja Škole Kur’ana Časnog (Jošanica i El-Džinan) na klizalištu