Seminar za predavače u Školi Kur’ana Časnog

Direktor Škole Kur’ana Časnog obišao pet bošnjačkih džemata u Švijcarskoj
December 12, 2017
Svječana prigoda polaznika Amme džuza
December 27, 2017

Seminar za predavače u Školi Kur’ana Časnog

U  prelijepim prostorijama FAKULTETA ZA ISLAMSKE STUDIJE U NOVOM PAZARU održan je stručni seminar za predavače ŠKOLE KUR’ANA ČASNOG. Tema ovog seminara bila je :,, Metode podučavanja Kur’anu sa osvrtom na najčešće greške koje se javljaju pri učenju Kur’ana.” Predavač na seminara bio je uvaženi šejh, kurra hafiz Abduselam el Medžidi, stalni član mnogih ocjenjivačkih komisija tokom takmičenja u učenju Kur’ana Časnog. Moderator i prevodilac tokom održavavanja ovog seminara bio je direktor Škole Kur’ana Časnog hafiz Irfan ef. Malić. Nakon uspješno realizovanog seminara upriličen je ručak za njegove učesnike u restoranu Gaziya. Nakon zahvale Uzvišenom Allahu dž.š., Škola Kur’ana Časnog ovim putem želi da izrazi najiskreniju zahvalnost uvaženom šejhu, kurra hafizu Abduselamu el Medžidiju i dr.Džemalu Muslihu na posjeti i bratskoj pomoći pri realizaciji ovog stručnog seminara, kao i Upravi FIS-e za ustupanje svojih najkvalitenijih prostorija, za realizaciju spomenutog seminara. Molimo Allaha dž.š. da učesnike, organizatore, predavače ovog seminara, kao i sve one koji su na bilo koji način pomogli da se ovaj seminar uspješno realizuje, nagradi navećom nagradom kako na dunajaluku tako i na ahiretu. Amin.

 prelijepim prostorijama FAKULTETA ZA ISLAMSKE STUDIJE U NOVOM PAZARU održan je stručni seminar za predavače ŠKOLE KUR’ANA ČASNOG. Tema ovog seminara bila je :,, Metode podučavanja Kur’anu sa osvrtom na najčešće greške koje se javljaju pri učenju Kur’ana.” Predavač na seminara bio je uvaženi šejh, kurra hafiz Abduselam el Medžidi, stalni član mnogih ocjenjivačkih komisija tokom takmičenja u učenju Kur’ana Časnog. Moderator i prevodilac tokom održavavanja ovog seminara bio je direktor Škole Kur’ana Časnog hafiz Irfan ef. Malić. Nakon uspješno realizovanog seminara upriličen je ručak za njegove učesnike u restoranu Gaziya. Nakon zahvale Uzvišenom Allahu dž.š., Škola Kur’ana Časnog ovim putem želi da izrazi najiskreniju zahvalnost uvaženom šejhu, kurra hafizu Abduselamu el Medžidiju i dr.Džemalu Muslihu na posjeti i bratskoj pomoći pri realizaciji ovog stručnog seminara, kao i Upravi FIS-e za ustupanje svojih najkvalitenijih prostorija, za realizaciju spomenutog seminara. Molimo Allaha dž.š. da učesnike, organizatore, predavače ovog seminara, kao i sve one koji su na bilo koji način pomogli da se ovaj seminar uspješno realizuje, nagradi navećom nagradom kako na dunajaluku tako i na ahiretu. Amin.